Người tìm thực tập kỹ thuật Q&A

Thể loại câu hỏi câu trả lời
ghi tên Tôi không thể tìm được công việc mình muốn làm trong danh sách nhóm ngành nghề việc làm. Liệu tôi có thể ứng tuyển để trở thành thực tập sinh kỹ năng được không? Về chế độ thực tập kỹ năng, thông thường Thực tập sinh sẽ trải qua 1 năm thực tập (Thực tập kỹ năng 1), sau đó sẽ đỗ kỳ thi Kiểm tra kỹ năng và tiếp tục Thực tập kỹ năng trong 2 năm tiếp theo (Thực tập kỹ năng 2).
Để có thể chuyển sang Thực tập kỹ năng 2, có quy định bắt buộc năm đầu Thực tập sinh phải tiến hành cùng một nội dung các hoạt động thực tập tại công ty của mình, nội dung Ngành/Nghề cũng đã được quy định tại "Đối tượng của Nhóm ngành chuyển đổi sang Thực tập kỹ năng 2".
Trường hợp có nguyện vọng làm các Ngành/Nghề thuộc ngoài đối tượng đã được quy định nêu ở trên, thì chỉ có thể là "Thực tập kỹ năng 1" (Thời gian lưu trú: 1 năm hoặc 6 tháng) rồi phải về nước.
Tuy nhiên, trong Những điều kiện ứng tuyển là Thực tập sinh, vì có điều mục ghi rằng "Phải có kinh nghiệm làm việc ở cùng loại Ngành/Nghề với Kỹ năng thực tập tiếp nhận tại Nhật Bản" nên với những công việc mình hoàn toàn chưa có kinh nghiệm thì không thể tiến hành Thực tập kỹ năng.
ghi tên Có hay không ngành nghề bán hàng hoặc dịch vụ chăm sóc khách hàng trong nhóm ngành nghề đối tượng là thực tập kỹ năng 2? Chế độ thực tập kỹ năng là chế độ học những kỹ năng của Nhật tại nơi sản xuất. Đối với ngành nghề bán hàng hoặc dịch vụ chăm sóc khách hàng thì không thể trở thành Thực tập sinh kỹ năng.
ghi tên Tôi có nhất thiết phải chọn Cơ quan phái cử khi vẫn chưa có quyết định về công ty của Nhật Bản sẽ nhận tôi vào làm việc? Thông tin mà bạn đăng ký sẽ được Cơ quan phái cử dịch sang tiếng Nhật. Do đó, nếu bạn chưa quyết định Cơ quan phái cử thì các công ty của Nhật Bản không thể đọc được thông tin mà bạn đã đăng ký.
Ngoài ra, việc đăng ký làm Thực tập sinh kỹ năng sẽ do Cơ quan phái cử tiến hành nên với những người chưa quyết định Cơ quan phái cử thì không thể tham gia phỏng vấn với Công ty Nhật Bản.
ghi tên Tôi có thể thay đổi Cơ quan phái cử được không? Có thể. Bạn đăng nhập vào Trang Quản lý, vào mục "Sửa Thông tin đăng ký (tiếng nước mình)" / "Sửa thông tin đăng ký 2" rồi sửa Cơ quan phái cử.
Về phép tắc, bạn đừng quên thông báo bằng Email hoặc Điện thoại cho Cơ quan phái cử những nội dung trước và sau khi thay đổi.
ghi tên Trường hợp tôi trở thành thực tập sinh kỹ năng, trước khi sang Nhật tôi cần phải trả khoảng bao nhiêu tiền cho Cơ quan phái cử? Hãy xem ở mục "Khoản tiền Thực tập sinh kỹ năng phải chi trả" trong Trang các Cơ quan phái cử.
Các thông tin như khoản phí học tập 3 tháng trước khi sang Nhật, phí làm thủ tục sang Nhật v.v được đăng rõ ràng nên hãy tham khảo khi lựa chọn Cơ quan phái cử.
ghi tên Khi xem thông tin cá nhân của mình ở mục Thông tin nguồn nhân lực thì các thông tin đã được dịch sang tiếng Nhật. Tôi muốn thêm thông tin vào phần "Giới thiệu bản thân" thì có thể chỉnh sửa được không? Bạn hãy liên lạc với Cơ quan phái cử và làm theo hướng dẫn của Người phụ trách.
Chúng tôi không đảm bảo việc theo sát các thông tin bạn chỉnh sửa sau khi đã được dịch sang tiếng Nhật nên khi đăng ký bạn hãy xem xét cẩn thận và có trách nhiệm với những thông tin mình đã điền.
ghi tên Sau khi đăng nhập vào trang này, tôi lại được một công ty trong nước nhận. Tôi phải làm thế nào để hủy, không làm thành viên của trang này nữa? Bạn đăng nhập vào trang Quản lý, tại trang "Hủy bỏ" bạn hãy tiến hành thủ tục hủy thành viên.
ghi tên Trước đây tôi đã từng làm việc 3 năm tại Nhật với tư cách là thực tập sinh kỹ năng. Vậy tôi còn có thể một lần nữa ứng tuyển để trở thành thực tập sinh kỹ năng hay không? Với những Thực tập sinh kỹ năng trong lĩnh vực xây dựng, sau khi làm việc tại Nhật và về nước được hơn 1 năm có thể quay trở lại Nhật làm việc với tư cách là Thực tập sinh kỹ năng, thời gian tối đa là 3 năm.
Đây là chế độ chỉ áp dụng từ tháng 4 năm 2015 đến năm 2020, và chỉ Thực tập sinh kỹ năng trong lĩnh vực xây dựng mới được áp dụng chế độ này.
Thông tin việc làm Tôi có thể trực tiếp ứng tuyển khi đọc được thông tin tuyển dụng của công ty Nhật được không? Người có nguyện vọng thực tập kỹ năng không thể trực tiếp liên lạc với Công ty tiếp nhận Nhật Bản bằng Email hay điện thoại.
Mọi thắc mắc hoặc đăng ký, cần thiết phải được liên hệ thông qua Cơ quan phái cử.
Thông tin việc làm Tôi trở thành thực tập sinh kỹ năng và được đi sang Nhật nhưng Cơ quan phái cử lại yêu cầu tôi phải đóng một khoản tiền bảo đảm khá cao.
Vậy tôi phải làm gì?
Theo Luật Nhật Bản, nghiêm cấm Cơ quan phái cử thu tiền bảo đảm hoặc hành vi ép buộc ký kết bất hợp pháp của Cơ quan phái cử đối với Thực tập sinh kỹ năng.
Với những trường hợp này, hãy gửi thông tin chi tiết tới Văn phòng từ Form Liên hệ.
▲Đầu trang