Phương châm bảo mật thông tin cá nhân

Hiệp hội Thương Mại Quốc Tế (gọi tắt là “Công ty chúng tôi”) là tổ chức vận hành Trang web Asians’ Power (dưới đây được gọi là “Trang web này”). Chúng tôi ý thức được tầm quan trọng của bảo mật thông tin cá nhân và tuân thủ theo đúng pháp luật, theo những nguyên tắc nhà nước đề ra và những quy định khác liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân. Hơn thế nữa, thông tin cá nhân của những thành viên chúng tôi có được qua Trang web này được chia làm 3 loại, và được sử dụng và bảo mật thích hợp.

1. Về việc phân loại thông tin cá nhân
(1)“Thông tin cá nhân loại A” chỉ Lý lịch, thông tin Kinh nghiệm nghề nghiệp của Thành viên, những người có nguyện vọng trở thành thực tập kỹ năng người nước ngoài (gọi tắt là “Thành viên có nguyện vọng trở thành thực tập kỹ năng”)
(2)“Thông tin cá nhân loại B” chỉ Thông tin người phụ trách của Công ty phái cử đã đăng ký là thành viên phụ trách các hoạt động phái cử Thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài, Thông tin người phụ trách của Nghiệp đoàn giám sát đã đăng ký thành viên phụ trách các hoạt động tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài, Thông tin người phụ trách của Công ty tiếp nhận đã đăng ký thành viên phụ trách các hoạt động tuyển Thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài.
(3)“Thông tin cá nhân loại C” chỉ Công ty phái cử đã đăng ký thành viên, Nghiệp đoàn giám sát đã đăng ký thành viên, Tên người đại diện của Công ty tiếp nhận đã đăng ký thành viên v.v…
2. Về việc tiếp nhận thông tin cá nhân
Công ty chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân với mục đích rõ ràng, và được sự đồng ý của người đăng ký sử dụng chúng tôi có được thông tin các nhân bằng các phương pháp hợp lý.
3. Về mục đích sử dụng thông tin cá nhân
Công ty chúng tôi tiếp nhận thông tin cá nhân của thành viên trong Trang web này với những mục đích được ghi ở dưới đây.
(1) Thông tin cá nhân loại A
Những thông tin như Lý lịch, Kinh nghiệm nghề nghiệp của Thành viên, người có nguyện vọng trở thành Thực tập sinh kỹ năng trong Trang web này được dùng để gửi đến Nghiệp đoàn giám sát, Công ty tiếp nhận đã đăng ký thành viên trong Trang web này.
(2) Thông tin cá nhân loại B
Trong quá trình tuyển chọn Thực tập sinh kỹ năng, thông tin được sử dụng để tiến hành một cách trôi chảy các việc liên lạc giữa Công ty phái cử đã đăng ký thành viên trong Trang web này với Nghiệp đoàn giám sát, Công ty tiếp nhận đã đăng ký thành viên trong Trang web này.
(3) Thông tin cá nhân loại C
Thông tin được sử dụng với mục đích công khai thông tin tóm tắt về Công ty phái cử thành viên, Nghiệp đoàn giám sát thành viên, Công ty・Đoàn thể tiếp nhận đã đăng ký thành viên trong Trang web này.
4. Về phạm vi sử dụng thông tin cá nhân
Những thông tin cá nhân công ty chúng tôi có được, được sử dụng để đạt được những mục đích sử dụng trong phạm vi cần thiết.
5. Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3
Trừ những trường hợp nêu ra sau đây, công ty chúng tôi không cung cấp những thông tin cá nhân mà chúng tôi có được cho những người không phải thành viên của Trang web này mà không được sự đồng ý của chủ thông tin trước đó.
(1)Trường hợp được yêu cầu cung cấp hoặc hiển thị thông tin cá nhân theo luật pháp.
(2)Trường hợp cần thông tin cá nhân để bảo vệ tính mạng, thân thể hoặc tài sản con người mà gặp khó khăn trong việc nhận được sự đồng ý của chủ thông tin cá nhân đó.
(3)Những trường hợp được cho phép trong luật bảo vệ thông tin cá nhân.
6. Về việc sử dụng và quản lý thông tin cá nhân
(1)Công ty chúng tôi tạo ra thể chế để thực hiện việc sử dụng và quản lý hợp lý thông tin cá nhân và thực thi các đối sách đảm bảo an toàn thông tin để phòng ngừa việc rò rỉ, mất mát, hư hại các dữ liệu thông tin cá nhân v.v…
(2)Người phụ trách hoạt động của Trang web này (gọi tắt là “Người phụ trách”) tuân thủ “Phương châm bảo mật thông tin cá nhân”, không sử dụng thông tin cá nhân có được ngoài phạm vi sử dụng của từng mục đích sử dụng.
(3)Người phụ trách nhất định không đưa những thông tin mình biết được trong công việc ra bên ngoài.
(4)Với những thông tin cá nhân biết được trong công việc, người phụ trách luôn chú ý việc không để rò rỉ thông tin cho những người không phải thành viên của Trang web này, quản lý thông tin an toàn tránh những trường hợp mất mất mát hoặc làm hư hại dữ liệu.
7. Tính bảo mật, an toàn trong việc đăng ký thông tin cá nhân
Trang web này sử dụng Liên kết được mã hóa SSL (Secure Sockets Layer) khi đăng ký thông tin cá nhân, đảm bảo an toàn và bảo mật khi gửi dữ liệu.
8. Việc sửa thông tin cá nhân, xóa bỏ, ngừng sử dụng
(1)Việc chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân do người sử dụng thực hiện. Ngoài ra, trường hợp người sử dụng không thể tiến hành các thao tác trên, thì người phụ trách sẽ có các giải pháp ứng phó kịp thời theo đề nghị của người sử dụng.
(2)Trường hợp phát hiện ra nội dung đăng ký ở thông tin cá nhân là giả mạo, người phụ trách sẽ kiểm tra tính xác thực của những thông tin đó và tiến hành các thủ tục cần thiết như đình chỉ sử dụng tại Trang web này hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân giả mạo căn cứ trên các điều khoản sử dụng Trang web này.
(3)Những thắc mắc hay khiếu nại, trao đổi liên quan đến thông tin cá nhân sẽ được giải đáp thông qua người hỗ trợ liên lạc của công ty chúng tôi.
9. Việc tham gia xử lý thông tin cá nhân
Công ty chúng tôi có thuê người chuyên trách đảm nhiệm một phần hoặc toàn bộ các công việc liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân. Trong trường hợp thuê người xử lý một phần hoặc toàn bộ thông tin cá nhân thì chúng tôi tiến hành điều tra nghiêm ngặt về người thực hiện các công việc đó. Ngoài ra chúng tôi cũng tiến hành các hoạt động giám sát cần thiết, thích hợp đối với người thực hiện công việc trên để đảm bảo công tác quản lý bảo mật thông tin cá nhân.
10. Cải tiến, nâng cấp bảo mật thông tin cá nhân
Công ty chúng tôi liên tục xem xét nhằm cải tiến, nâng cấp phương châm bảo mật thông tin cá nhân.

Ban hành ngày 30/6/2016

Liên hệ liên quan đến hướng dẫn bảo mật thông tin cá nhân
7-110 Hanajirikikyou-cho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama
Hiệp hội Thương Mại Quốc Tế Văn phòng Asians’Powers

Số điện thoại:+81-86-239-7555

E-mail:info@a-powers.net

▲ページトップ