● Nguồn nhân lực mới nhất đăng ký※ biết thêm thông tin hoặc thông tin đăng ký của các tổ chức gửi là của cá nhân, bạn có thể thấy các thành viên như chỉ.

ngày phát hànhđất nước của công dânGiới tính / tuổicác ngành công nghiệp HopeHọc tập kinh nghiệm của Nhật Bản
2016/06/30Việt Namđàn ông/26tuổiNghề liên quan đến xây dựng/Lát gạch1 tháng đến 3 tháng
2016/06/29Việt Namđàn ông/26tuổiKhác (Đối tượng chuyển sang thực tập kỹ năng 2)/Sửa chữa và bảo dưỡng ô tô
2016/06/26Việt Namđàn bà/32tuổiKhác (Đối tượng chuyển sang thực tập kỹ năng 2)/Sửa chữa và bảo dưỡng ô tô
2016/06/25Việt Namđàn ông/24tuổiNghề liên quan đến xây dựng/Hoàn thiện nội thất bên trong1 tháng đến 3 tháng
2016/06/22Việt Namđàn ông/29tuổiNghề liên quan đến xây dựng/Hoàn thiện nội thất bên trong1 tháng đến 3 tháng
2016/06/22Việt Namđàn ông/23tuổiNghề liên quan đến nông nghiệp/Hoàn thiện nội thất bên trong
2016/06/22Việt Namđàn ông/29tuổiNghề liên quan đến nông nghiệp/Trồng trọt
2016/06/22Việt Namđàn ông/32tuổiNghề liên quan đến máy móc, kim loại/Ép kim loại
2016/06/21Việt Namđàn ông/26tuổiNghề liên quan đến máy móc, kim loại/Ép kim loại
2016/06/15Việt Namđàn bà/24tuổiNghề liên quan đến máy móc, kim loại/Ép kim loại
2016/06/14Việt Namđàn ông/23tuổiNghề liên quan đến máy móc, kim loại/Ép kim loại1 tháng đến 3 tháng
2016/06/14Việt Namđàn ông/30tuổiNghề liên quan đến máy móc, kim loại/Lắp ráp thiết bị và các máy điện1 tháng đến 3 tháng
2016/06/13Việt Namđàn ông/23tuổiNghề liên quan đến máy móc, kim loại/Máy gia công
2016/06/11Việt Namđàn ông/29tuổiNghề liên quan đến máy móc, kim loại/Máy gia công
2016/06/11Việt Namđàn bà/24tuổiNghề liên quan đến dệt, may mặc/Sản xuất đồ may mặc dành cho nữ giới và trẻ em
2016/06/10Việt Namđàn bà/24tuổiNghề liên quan đến dệt, may mặc/Sản xuất đồ may mặc dành cho nữ giới và trẻ em
2016/06/10Việt Namđàn ông/26tuổiNghề liên quan đến dệt, may mặc/Sản xuất đồ may mặc dành cho nữ giới và trẻ em
2016/06/10Việt Namđàn ông/26tuổiKhác (Đối tượng chuyển sang thực tập kỹ năng 2)/Sản xuất đồ may mặc dành cho nữ giới và trẻ em
2016/06/09Việt Namđàn ông/25tuổiNghề liên quan đến xây dựng/Lắp đặt vật liệu cách nhiệt
2016/06/05Việt Namđàn bà/28tuổiNghề liên quan đến xây dựng/Lắp đặt vật liệu cách nhiệt
2016/06/01Việt Namđàn ông/23tuổiNghề liên quan đến máy móc, kim loại/Máy gia công
2016/08/16Việt Namđàn ông/24tuổiNghề liên quan đến máy móc, kim loại/Máy gia công
2018/10/16Việt Namđàn ông/25tuổiNghề liên quan đến nông nghiệp/Trồng trọt1 tháng đến 3 tháng
▲Đầu Trang