Hướng dẫn đăng ký thành viên

Asians' Powers là hệ thống trang Web được tạo ra để kết nối nguồn nhân lực, những người có nguyện vọng trở thành thực tập sinh kỹ năng tại nước ngoài bằng cách đăng và cho phép xem thông tin nguồn nhân lực, đăng và cho phép xem thông tin tuyển dụng hoặc giúp đỡ phỏng vấn với công ty tuyển thực tập sinh kỹ năng... Nếu đăng ký thành viên trên Asians' Powers, bạn có thể xem được các thông tin trên Asians' Powers và có thể sử dụng chức năng kết nối nguồn nhân lực.

Phân loại thành viên Điều kiện gia nhập Lợi thế chính Số tiền
Thành viên có nguyện
vọng trở thành
thực tập sinh kỹ năng

Những bạn trẻ ứng tuyển vào chương trình thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản và có ý chí muốn làm việc tại các công ty của Nhật Bản với tư cách là thực tập sinh kỹ năng

1) Có thể đăng ký thành viên trên Máy tính hoặc bằng Điện thoại Smartphone (bằng tiếng nước mình)

2) Có thể xem được thông tin tuyển dụng của Công ty nhận thực tập sinh.

3) Có thể xem được thông tin của công ty phái cử nên dễ dàng trong việc lựa chọn công ty phái cử.

Miễn phí

New Member Registration

▲Đầu Trang