Thông tin cơ quan phái cử nước ngoài

Cơ quan phái cử được công nhận là

Trong chế độ thực tập sinh người nước ngoài, cơ quan phái cử có nhiệm vụ vô cùng quan trọng là tuyển thực tập sinh kỹ năng, là cầu nối giữa Nghiệp đoàn giám sát・Công ty tiếp nhận của Nhật Bản.
Quốc gia phái cử có nhiệm vụ giám sát, chỉ đạo cơ quan phái cử về việc xác nhận những thực tập sinh kỹ năng phù hợp để cử sang Nhật. Tuy nhiên, trong số những cơ quan tiến hành hoạt động phái cử, có những cơ quan đang gửi thực tập sinh kỹ năng ra nước ngoài mà không được sự cho phép của quốc gia phái cử.
Nếu tiếp nhận nhân lực từ những cơ quan như thế, khi xảy ra vấn đề nào đó, có những trường hợp không thể nhận được sự hợp tác của quốc gia phái cử bao gồm Đại sứ quán các nước; có nhiều khả năng không được công nhận trong việc cấp phép các hoạt động giới thiệu việc làm cũng như công nhận tư cách là cơ quan phái cử đối tác liên kết khi xin xét duyệt.

Asians’ Powers, chúng tôi chỉ ký kết với các cơ quan đã được công nhận bởi quốc gia phái cử là cơ quan phái cử, và thực hiện nhiệm công việc phái cử thực tập sinh kỹ năng.

Cơ quan phái cử được công nhận tại các nước

Tên quốc gia Số lượng cơ quan phái cử được Asians’ Powers công nhận
đồ sứ 0
Việt Nam 8
Indonesia 0
Philippines 2
Myanmar 0
▲Đầu Trang