Sơ lược tổng thể về hệ thống

Asians’ Powers là hệ thống Web ra đời nhằm tuyển chọn nhân lực là các
Thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài với các chức năng tìm kiếm và đăng ký thông tin nhân lực,
tìm kiếm và đăng ký thông tin tuyển dụng, phỏng vấn ...v..v..

Asians' Powers là một hệ thống trực tuyến phát triển đặc biệt để tạo thuận lợi cho việc tuyển dụng và lựa chọn các kỹ thuật Intern học viên.
Những người muốn có một Intern kỹ thuật viên tập sự (đơn), gửi các tổ chức, giám sát các tổ chức và chấp nhận công ty (Tổ chức thực hiện) phải hoàn tất đăng ký thành viên để sử dụng các tính năng của hệ thống này, mà sẽ làm tăng đáng kể tính minh bạch và hiệu quả hoạt động của việc gửi / nhận Kỹ thuật Intern học viên.

thành viên nộp đơn(Thành viên miễn phí)
Nếu bạn muốn có một Intern kỹ thuật viên tập sự tại Nhật Bản, xin vui lòng hoàn tất đăng ký thành viên sử dụng máy tính hoặc điện thoại thông minh của bạn. Bạn có thể chọn một ngôn ngữ để đăng ký và xem các thông tin từ tiếng Anh và tiếng Việt.

Thành viên gửi Tổ chức(Phí-Thanh toán viên)
Bất kỳ tổ chức gửi mà đã thực hiện một thỏa thuận với một tổ chức giám sát Nhật Bản và có một người phụ trách dịch tiếng Nhật có thể trở thành một thành viên.
Những người muốn trở thành một thành viên nên đăng ký và xem thông tin tại Nhật Bản.

Thành viên Giám sát Tổ chức(Member phí một phần)
Bất kỳ tổ chức giám sát đã thực hiện một thỏa thuận với một gửi Tổ chức ở các nước Đông Nam Á có thể trở thành một thành viên.
Những người muốn trở thành một thành viên nên đăng ký và xem thông tin tại Nhật Bản.

Thành viên Chấp nhận Công ty(Phí-Thanh toán viên)
Bất kỳ công ty chấp nhận (thực hiện tổ chức) sẽ chấp nhận kỹ thuật Intern học viên từ các nước Đông Nam Á có thể trở thành một thành viên.
Những người muốn trở thành một thành viên nên đăng ký và xem thông tin tại Nhật Bản.

Làm thế nào System Works
Sơ lược tổng thể về hệ thống
▲Đầu Trang