Chế độ đối với Thực tập kỹ năng người nước ngoài là gì

Chế độ Thực tập kỹ năng

Chế độ Thực tập kỹ năng là trong khoảng thời gian tối đa 3 năm, người lao động trẻ từ Trung Quốc hoặc các nước Đông Nam Á được tiếp nhận vào Nhật Bản với tư cách là Thực tập sinh kỹ năng, họ ký với doanh nghiệp các điều khoản lao động, và học những kỹ năng, kỹ thuật, tri thức tiên tiến.
Sau đó họ trở về đất nước mình phát huy những kỹ năng, tri thức chuyên môn đã học được ở Nhật Bản, nỗ lực trong việc năng cao trình độ kỹ thuật, cải thiện chất lượng sản phẩm và cống hiến cho sự phát triển của nền công nghiệp nước nhà.

Cách thức tiếp nhận

Để tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài thì có 2 hình thức là "Hình thức doanh nghiệp độc lập" và "Hình thức Giám sát Nghiệp đoàn". Trường hợp kinh doanh vừa và nhỏ thông thường, thông qua Nghiệp đoàn phi lợi nhuận (Nghiệp đoàn giám sát) đã nhận được sự cho phép, sẽ được tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng và Doanh nghiệp đó sẽ trở thành "Hình thức Giám sát Nghiệp đoàn" tiến hành các hoạt động thực tập kỹ năng.

Chuyển đổi tư cách lưu trú

Thực tập sinh kỹ năng khi tới Nhật Bản sẽ có tư cách lưu trú là "Thực tập kỹ năng 1", và học các khóa học về tiếng Nhật và làm quen với đời sống do Nghiệp đoàn giám sát thực hiện (1~2 tháng). Sau đó, Thực tập sinh sẽ ký với Công ty tiếp nhận hợp đồng lao động và bắt đầu thực tập kỹ năng.
Sau khi đến Nhật 1 năm, khi đỗ kỳ thi kiểm tra kỹ năng của Nhật Bản hoặc đỗ kỳ thi đánh giá năng lực do JITCO công nhận nếu kết quả đạt được trên mức tiêu chuẩn đề ra thì được chuyển tư cách lưu trú thành "Thực tập kỹ năng 2". Và như vậy Thực tập sinh đó có thể tiến hành thực tập kỹ năng trong 2 năm tiếp theo.
Ngoài ra, vì "Thực tập kỹ năng 2" là trong quá trình Công ty tiến hành thực tập ở giai đoạn Thực tập kỹ năng 1, phải có nghĩa vụ học tập chuyên sâu hơn cùng 1 kỹ năng nên để chuyển sang "Thực tập kỹ năng 2" thì tại thời điểm tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng thì nghề đó phải có trong "Đối tượng nghề được chấp nhận cho Thực tập kỹ năng 2".

Xem thêm chi tiết về "Chế độ Thực tập kỹ năng" tại Trang chủ của JITCO (Cơ quan Hợp tác Tu nghiệp Quốc Tế)

▲PAGE TOP