Phạm vi ngành nghề của Thực tập kỹ năng

Ngành nghề của "Thực tập kỹ năng 1"

Điều kiện ứng tuyển của "Thực tập kỹ năng 1 (thời gian lưu trú trong vòng 1 năm)" được ghi ở dưới đây. Không có hạn chế về nội dung ngành nghề trừ những công việc thao tác lặp đi lặp lại (nói cách khác là những thao tác đơn thuần).
Ngoài ra, trường hợp ngành nghề không nằm trong "Đối tượng nghề được chấp nhận cho Thực tập kỹ năng 2", thì sau khi thời gian thực tập kỹ năng kết thúc (Thời gian lưu trú trong vòng 1 năm) phải về nước.

  • 1. Kỹ năng dự định học không phải là thao tác quá đơn giản.
  • 2. Người có nguyện vọng tham gia thực tập trên 18 tuổi và sau khi về nước dự định làm trong lĩnh vực phát huy được những kỹ năng đã học được tại Nhật Bản.
  • 3. Những kỹ năng thực tập gặp khó khăn khi học tại nước mình.
  • 4. Nhận được sự tiến cử từ Đoàn thể của địa phương, của quốc gia nước đó.
  • 5. Đã có kinh nghiệm làm cùng loại ngành nghề với Ngành nghề sẽ thực tập kỹ năng tại Nhật Bản.
  • 6. Thực tập sinh kỹ năng (bao gồm cả gia đình người đó) không bị bắt thu các khoản tiền bảo đảm từ Công ty phái cử (cơ quan tiến hành hoạt động phái cử Thực tập sinh kỹ năng), Nghiệp đoàn giám sát, Cơ quan tiến hành Thực tập kỹ năng. Ngoài ra, Thực tập sinh kỹ năng không phải ký bất cứ cam kết nào về việc bồi thường tiền liên quan đến việc không thực hiện hợp đồng lao động.
Ngành nghề của

Ngành nghề của Thực tập kỹ năng 2

"Thực tập kỹ năng 2" đã được quy định là hoạt động phải trau dồi thêm các kỹ năng đã học được từ "Thực tập kỹ năng 1" nên khi chuyển từ "Thực tập kỹ năng 1" sang "Thực tập kỹ năng 2" thì không thể thay đổi nội dung của ngành nghề.
Hơn nữa, có những nhóm ngành nghề trong việc kiểm định kỹ năng dựa trên Luật xúc tiến khai thác năng lực nghề nghiệp và những ngành nghề dựa trên hệ thống đánh giá chung của JITCO "Đối tượng nghề được chấp nhận cho Thực tập kỹ năng 2" (gồm 74 ngành 133 nghề). Ngoài những ngành nghề trên Thực tập sinh kỹ năng không thẻ chuyển sang "Thực tập kỹ năng 2".
Ngoài ra, khi chuyển sang "Thực tập kỹ năng 2", yêu cầu Thực tập sinh phải đỗ kỳ thi kỹ năng cơ bản cấp 2 hoặc đỗ kỳ thi kiểm tra, kiểm định tương đương.

Xem thêm chi tiết về "Chế độ Thực tập kỹ năng" tại Trang chủ của JITCO (Cơ quan Hợp tác Tu nghiệp Quốc Tế)

技能実習1号
▲PAGE TOP